Editörler Kurulu

İAÜ Adına İmtiyaz Sahibi
Doç. Dr. Mustafa AYDIN
(Mütevelli Heyet Başkanı)

Yazı İşleri Müdürü
Zeynep AKYAR

Editör
Prof. Dr. Zeynep Dilek HEPERKAN

Editör Yardımcıları
Arş. Gör. Tuğçe CEYHAN

Teknik Hazırlık
Akademik Çalışmalar Koordinasyon Ofisi

İdari Koordinatör
Selin YILMAZ

Teknik Editör
Elif HAMAMCI

Yazışma Adresi
Florya Yerleşkesi, Beşyol Mah. İnönü Cad.
No:38 Küçükçekmece, İstanbul
Tel: 444 1 428 – Faks: 0 212 425 57 59

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Dilek HEPERKAN İstanbul Aydın University, TR
Prof.Dr.Jozef L Kokini University of Illinois, USA
Prof. Dr. Ali  Demirci University of Penn State, USA
Prof. Dr. Zeynep Ustunol Michigan State University, USA
Prof. Dr. Şükrü  KARATAŞ İstanbul Aydın University, TR
Prof. Dr. Murat Çimen Tunceli University, TR

 

Bilimsel Hakem Kurulu

BOSTAN Kamil İstanbul Aydın University, TR
KAHRAMAN Sibel İstanbul Aydın University, TR
BAYSAL Gülay İstanbul Aydın University, TR
CABA TACER Zeynep İstanbul Aydın University, TR
ZENGİN Hatice İstanbul Aydın University, TR
ÖZTÜRK Mustafa Sakarya  University, TR
CABAROĞLU Turgut Çukurova University, TR
HALKMAN Kadir Ankara University, TR
MURAT Mehmet Atatürk University, TR
KULA Osman Adana Science and Technology University, TR
AYAR Ahmet Sakarya  University, TR
ÖZPINAR Haydar İstanbul Aydın University, TR
VARLIK Candan İstanbul Aydın University, TR
TEKİNER İsmail Hakkı İstanbul Aydın University, TR
ALTINER Dilek Dülger Kocaeli University, TR
IJFER