Editor's Message

Başkan’dan

Üniversite olmak sadece eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmek anlamına gelmez. Üniversite, bu faaliyetlerin yanında sosyal ve akademik faaliyetleri de sağlıklı ve kaliteli yürütülmesinden sorumludur. Üniversitemizde görev yapan her öğretim elemanının ürettiği en küçük çıktıyı değerlendirmesi ve paylaşması temel amaçlarımızdandır. Bu amaçtan hareketle yürütülen yayın faaliyetleri ise akademik anlamda en öncelikli çabamızdır. Deneyimlerin genç kuşaklara aktarılması için temel mecra olarak gördüğümüz akademik dergi yayıncılığında, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin de katkısının olması amacıyla, bünyemizdeki tüm bilim, teknoloji ve sanat disiplinlerinde akademik dergi yayınlama kararı alınmıştır.

Üniversitemiz tarafından yayınlanan International Journal of Food Engineering Research temelde Gıda İşleme, Gıda Muhafaza, Yeni Teknolojiler, Gıda Güvenliği, Gıda Kalitesi vb. Beslenme, gıda ve sağlıklı yaşam, tarım, ekonomi ve gereklilik üzerine bilimsel çalışmaların yayınlanması görevini üstlenmektedir. International Journal of Food Engineering Research umuyorum ki hem Türk hem de uluslararası araştırmacıların bilimsel eserler üretmesi ve bilimsel alanda ülkemizin yazın gelişimine katkıda bulunacaktır. Derginin editörü, hakemleri ve yazarlarına katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Assoc. Prof. Mustafa Aydın

Mütevelli Heyet Başkanı

 

Rektör’den

İstanbul Aydın Üniversitesi içindeki tüm fakültelerimiz önemlidir ve gereklidir. Ama üniversitemizin teknoloji, iletişim ve sosyal bilimler alanında çalışmaların yapılması adına pek çok öğrenciyi yetiştiren Okulumuz kurumların ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılması için yayınların yararı kuşkusuz tartışılmazdır. Akademik dergi yayıncılığında varlığını ortaya koyan “International Journal of Food Engineering Research”, alanında önemli ve ciddi bir adımdır.

Prof. Dr. Yadigâr İZMİRLİ

İAÜ Rektörü

 

Editör’den

İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi “Uluslararası Gıda Mühendisliği Araştırmaları Dergisi (IJFER)” olarak adlandırılan Gıda Mühendisliği üzerine uluslararası bir dergi yayınlamaya başladı. Özellikle Gıda İşleme, Gıda Muhafaza, Yeni Teknolojiler, Gıda Güvenliği, Gıda Kalitesi vb. Gelecekteki ileriye dönük gıda mühendisliği başlıklarını ve bunların beslenme, gıda ve sağlıklı yaşam, tarım, ekonomi ve sürdürülebilirlik gibi ilgili konularını kapsayacak bilimsel alanları seçtik. gıda üretiminde. Sunulan birçok çalışmanın akran değerlendirmesi sürecinden sonra yayınlanacak el yazmalarından sadece birkaçını seçtik. Editör üyeleri, kısa bir süre içinde Mühendislik Endeksi (EI), Bilim Atıf Dizini (SCI) tarafından memnuniyetle karşılanacak uluslararası bir IJFER dergisi kurmayı hedeflemektedir.

Prof. Dr. Zeynep Dilek HEPERKAN

IJFER Editörü

IJFER